Polityka prywatności


Wytyczne dotyczące prywatności dla Good For Me AS

Operatorem danych osobowych, które przekazujesz podczas zawierania transakcji, zapisywania się na listę newslettera oraz innych podobnych działań, jest Good For Me AS, nr org.: 999 572 525, Øvre Slottsgate 4, N-0157 Oslo Norway. Twoje dane osobowe przetwarzane są bezpiecznie.


Jeśli masz pytania wykraczające poza zakres tego dokumentu, możesz się z nami skontaktować, wysyłając maila na adres: hello@goodforme.com, aby otrzymać więcej informacji.


Jakiego rodzaju dane osobowe będziemy przetwarzać?

Podczas dokonywania zakupów na stronie goodforme.com, niezbędne będzie przekazanie Twojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz e-maila. Dane te są niezbędne do realizacji Twojego zamówienia poprzez wysłanie produktów pod właściwy adres oraz kontakt z Tobą, jeśli będzie to konieczne. Jesteśmy zobowiązani do przechowywania tych informacji w celu księgowania płatności, zarządzania opłatami oraz gwarancją lub zwrotami towarów. Ze względów bezpieczeństwa, zachowamy również adres IP użyty podczas składania zamówienia.


W jakim celu wykorzystamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych uzależnione jest od Twojej zgody, jest niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy i opiera się na uwzględnieniu praw obu stron oraz wymaganych prawem regulacji.


Informacje te są wykorzystywane przede wszystkim po to, aby móc zrealizować Twoje zamówienie w bezpieczny i prawidłowy sposób. Bez informacji takich jak imię i nazwisko oraz adres niemożliwe jest wysłanie przesyłki lub wypełnienie naszej części umowy kupna.


Inne cele to prawidłowa identyfikacja, ankiety klientów i statystyki. Informacje te mogą być również wykorzystywane do wysyłania Ci marketingu bezpośredniego, wiadomości tekstowych i e-maili, a także do marketingu i informacji kanałem telefonicznym, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich komunikatów. W każdej chwili będziesz mieć możliwość skontaktowania się z nami, aby zrezygnować z potencjalnego marketingu skierowanego do Ciebie jako klienta. Masz również możliwość wypisania się z każdego kanału marketingowego za każdym razem, gdy otrzymasz informację marketingową lub wiadomość tekstową.


Zebrane informacje mogą być wykorzystywane i łączone w celu profilowania, czyli zautomatyzowanej obsługi danych osobowych w celu analizy preferencji, zainteresowań i zachowań. Taka procedura może być przeprowadzana, aby dokonać analizy nawyków zakupowych w celu dostarczenia odpowiednich informacji i marketingu oraz w celu ulepszenia strony internetowej, metod płatności i procesów płatności. Przetwarzanie danych w celu usprawnienia metod płatności i procesów płatności obejmuje sytuacje, w których Twoje dane osobowe są potencjalnie przekazywane do innych spółek z grupy Good For Me oraz do dostawców zewnętrznych objętych podstawą analizy. Dane osobowe będą zatem przetwarzane razem z informacjami w innych rejestrach, takich jak rejestry informacji kredytowej.


W przypadku, gdy całość lub część działalności biznesowej Good For Me zostanie sprzedana albo zintegrowana z innymi podmiotami biznesowymi, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym doradcom, a także nowemu właścicielowi biznesowemu.


Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Wprowadziliśmy procedury bezpieczeństwa oraz środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Twoich danych osobowych, takie jak procedury certyfikacji przeglądarek. Zawarliśmy umowy dotyczące przetwarzania danych ze wszystkimi dostawcami, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu.


Korzystając z usług dostawców zewnętrznych do przetwarzania danych osobowych w Stanach Zjednoczonych, współpracujemy wyłącznie z firmami certyfikowanymi przez US Privacy Shield. W przypadku korzystania z zewnętrznych dostawców do przetwarzania danych osobowych poza UE/EOG przekazywanie danych osobowych będzie regulowane standardowymi warunkami opracowanymi przez Komisję Europejską (chyba że w danym kraju obowiązują przepisy dotyczące prywatności zatwierdzone przez UE), a także będzie zgodne z wymogami prawa norweskiego dotyczącymi takiego przekazywania danych osobowych. Przykładami dostawców zewnętrznych, z których korzystamy, są Mailchimp (Grupa The Rocket Science) do wysyłania newsletterów, Google do analiz, statystyk i marketingu oraz Facebook do marketingu i obsługi klienta.


Good For Me nie sprzedaje danych osobowych stronom trzecim i nie sprzedajemy ani nie przekazujemy takich informacji podmiotom zewnętrznym. Udzielamy dostępu do danych osobowych podmiotom zewnętrznym jedynie wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania określonych usług na rzecz Good For Me. W takich przypadkach zawieramy ścisłe umowy, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji. Istotne informacje niezbędne do zrealizowania transakcji zostaną udostępnione naszemu partnerowi płatniczemu i przewoźnikowi pocztowemu.


Płatności kartami płatniczymi

Korzystamy z usług dostawcy usług płatniczych NETS. To oznacza przekazanie Twoich danych osobowych do NETS w formie danych kontaktowych i szczegółów zamówienia w trakcie realizacji transakcji, aby firma NETS mogła zarządzać Twoją płatnością. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności NETS.Przechowywanie, usuwanie i Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych.

Historia zamówień wraz z danymi osobowymi, potencjalna komunikacja z obsługą klienta itp. będzie przechowywana, o ile istnieje podstawa prawna do przechowywania tych informacji. Może to wynikać na przykład z tego, że zgodnie z ustawą o rachunkowości jesteśmy zobligowani do przechowywania określonych informacji w celu obsługi ewentualnych reklamacji lub innych roszczeń. W dowolnym momencie możesz poprosić o dostęp lub korektę swoich zarejestrowanych danych osobowych. Można to zrobić, przesyłając podpisany formularz dostępu znajdujący się pod adresem: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/overordnet-om-rettigheter-og-plikter/innsynsrett/ na adres hello@goodforme.com


W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo wycofać swoją zgodę.


Masz prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych, do sprzeciwienia się marketingowi bezpośredniemu i innym szczególnym rodzajom obsługi oraz do ograniczenia niektórych rodzajów przetwarzania. Zawsze spełnimy Twoje żądanie, chyba że jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych lub pomimo żądania mamy podstawę prawną do dalszego przetwarzania. Masz również prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora danych (przenoszenie danych). Takie prośby można przesyłać na adres hello@goodforme.com


Se dovessi avere delle obiezioni sul nostro trattamento dei dati personali, puoi inoltrare un reclamo alla Norwegian Data Protection Authority a seguente indirizzo: https://www.datatilsynet.no/


Co to są pliki cookie i do czego są wykorzystywane?

Good For Me wykorzystuje pliki cookies, podobnie jak większość innych sklepów internetowych i zgodnie z EU prawem. Plik cookie to dane przechowywane w przeglądarce w celu umożliwienia witrynie rozpoznania Cię podczas przechodzenia między stronami oraz podczas kolejnych odwiedzin. Używamy plików cookies zarówno w celu zapewnienia podstawowych funkcjonalności sklepu internetowego, jak i w celach marketingowych, ulepszania naszych usług oraz statystyk.


Jakie informacje są przechowywane?

Możesz przeczytać więcej o plikach cookie oraz o tym, jakiego rodzaju informacje są przechowywane, pod tym adresem: cookies